TROPIC GARDEN 3PN-139m2 cho thuê|Full nội thất-lầu thấp|$1200/tháng - LH:0906719788 (Tuyền)
Mã căn: TG1024
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
TROPIC GARDEN 3PN-112m2 cho thuê|Full nội thất-view ngoại khu-lầu thấp|$1200/tháng - LH:0906719788 (Tuyền)
Mã căn: TG1023
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
TROPIC GARDEN 2PN-88m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|$1500/tháng bao phí-LH:0906719788
Mã căn: TG1022
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-65m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|17 triệu/tháng bao phí-LH: 0906719788
Mã căn: TG1021
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-65m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|16 triệu/tháng bao phí
Mã căn: TG1020
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-65m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|16 triệu/tháng bao phí-LH: 0906719788
Mã căn: TG1019
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 4PN-200m2 cho thuê|Full nội thất-view ngoại khu|$2900/tháng bao phí
Mã căn: TG1018
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-88m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|$900/tháng-LH:0906719788
Mã căn: TG1017
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-82m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|$1000/tháng bao phí-LH:0906719788
Mã căn: TG1016
đường 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-73m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|$750/tháng bao phí-LH: 0906719788
Mã căn: TG1015
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-76m2 cho thuê|Full nội thất-view sông|$800/tháng bao phí-LH: 0906719788
Mã căn: TG1014
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ TROPIC GARDEN 2PN-88m2 cho thuê|Nội thất cơ bản-view ngoại khu|$750/tháng-LH: 0906719788
Mã căn: TG1013
đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh