SWANBAY ĐẠI PHƯỚC
Nằm trên bán đảo Đại Phước, phía Nam Cù lao Ổng Cồn, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai