Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Mai Ly

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Vạn Sự Lợi 

Sinh năm 1984 

Quốc tịch Việt Nam

Quá trình công tác:

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc)

2010 - 2015: Công tác tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vạn Sự Lợi

2015 - nay: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Vạn Sự Lợi