Giá trị cốt lõi

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Về quản lý – Chúng tôi coi trọng mô hình “Tự quản trị”, chúng tôi hi vọng mỗi nhân viên đều có một không gian để tự sáng tạo, chú trọng tính tích cực và sáng tạo của nhân viên. Chúng tôi kì vọng mô hình quản lý này có thể tạo ra một môi trường cho nhân viên phát huy mạnh sự sáng tạo, hướng đến mô hình quản lý tốt nhất với tinh thần “Không vì quản lý mà hành động” .

Về dịch vụ - Dưới các quy định của thị trường, chúng tôi tìm kiếm con đường phát triển tự nhiên phù hợp. Chúng tôi luôn tin tưởng “ sáng tạo giá trị giao dịch”, nỗ lực nắm bắt mỗi một giao dịch hợp tác, chúng tôi mong muốn trở thành một đơn vị dẫn đầu trong thị trường, để có thể bảo đảm duy trì sự sống còn trong bất kỳ môi trường nào.

Về nhân lực – Chúng tôi cho rằng sự báo đáp được đem đến bởi sự cố gắng của bản thân, chúng tôi chú trọng năng lực, không xem học lực và tuổi nghề là nhân tố đại diện cho tất cả (không phân quyền cấp theo tuổi tác). Chúng tôi dốc toàn lực tạo không gian phát triển cho mỗi một người tài.

 

TẦM NHÌN

Chúng tôi bạo dạn gánh vác trách nhiệm, phát huy tính xã hội của doanh nghiệp, hợp nhất tài nguyên xã hội, có trách nhiệm gánh vác và dẫn dắt Công ty Quốc tế Vạn Sự Lợi phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực!

Chúng tôi chủ trương trung thực, lấy sự hài lòng của khách hàng làm nòng cốt để mang đến chất lượng dịch vụ toàn diện chuyên nghiệp nhất;

Chúng tôi không đầu cơ, không tiết lộ công khai bất kỳ thông tin nào, chúng tôi không toan tính lợi hơn, tuyệt đối không thao túng thông tin, làm những chuyện đi ngược với lợi ích của xã hội, cuối cùng bị xã hội chối bỏ.

 

SỨ MỆNH

Chúng tôi dốc hết sức mang đến những dịch vụ ưu tú nhất;

Chúng tôi lập chí đưa tập đoàn Vạn Sự Lợi đến gần mỗi con người, giúp Vạn Sự Lợi mãi mãi trường tồn.