Giới thiệu công ty

Năm 2015, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Vạn Sự Lợi (Vạn Sự Lợi House) ra đời, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường Việt Nam.

Định hướng công ty tập trung vào ngành bất động sản tại Việt Nam (bao gồm tư vấn, phát triển và quản lý đầu tư bất động sản), nghiên cứu kinh doanh và cung ứng dịch vụ decor căn hộ. Đến nay, công ty đã thiết lập các cơ chế kết nối và tương tác chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các công ty và nhiều tổ chức tỉnh, thành phố trong nước, tạo nền tảng tiến bước vững chắc cho Tập đoàn.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Vạn Sự Lợi chú trọng vào chuyên tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, giữ vững tiêu chuẩn hành nghề, góp phần cống hiến cho nghề nghiệp và xã hội. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Vạn Sự Lợi càng chủ trương hướng tới phục vụ xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và công ích xã hội.