ESTELLA HEIGHTS  | 135 M2 | 3PN | FULL NỘI THẤT | 10.7 TỶ BAO PHÍ
Mã căn: EH2001
đường Song hành, p. Thảo Điền, quận 2, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh