Căn hộ MASTERI AN PHÚ 2PN-74m2 chuyển nhượng|Full nội thất-view nội khu|4 tỷ bao phí thuế
Mã căn: MAP2018
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ góc MASTERI AN PHÚ 2PN-70m2 chuyển nhượng|Full nội thất-view xa lộ|4 tỷ NET-LH:0906719788
Mã căn: MAP2017
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 51m2-1PN chuyển nhượng|Full nội thất|3.55 tỷ bao phí-LH:0906719788
Mã căn: MAP2016
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 2PN-74m2 chuyển nhượng|Nội thất đầy đủ-view xa lộ|4.3 tỷ bao phí thuế
Mã căn: MAP2015
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 2PN-69m2 chuyển nhượng|Full nội thất-view xa lộ|3.95 tỷ
Mã căn: MAP2014
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Office MASTERI AN PHÚ 1PN-35m2|chuyển nhượng 1.85 tỷ NET
Mã căn: MAP2013
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Office MASTERI AN PHÚ 1PN-30m2|-chuyển nhượng 1.9 tỷ BP
Mã căn: MAP2012
179 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 74m2-2PN chuyển nhượng|Full nội thất-view xa lộ|4.85 tỷ bao phí thuế
Mã căn: MAP2011
Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ office 35m2 nội thất cơ bản-view nội khu|2 tỷ NET chuyển nhượng
Mã căn: MAP2010
Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 2PN 69m2 chuyển nhượng|Nội thất đầy đủ-view xa lộ|4.3 tỷ bao phí thuế
Mã căn: MAP2009
xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 2PN chuyển nhượng | 69.2m2 - Nội thất chủ đầu tư | 4.050 tỷ không bao phí | LH:0906719788
Mã căn: MAP2007
179 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ MASTERI AN PHÚ 1PN 35m2 - không nội thất |  chuyển nhượng 2 tỷ net
Mã căn: MAP2006
179 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh