Chuyển nhượng GẤP căn hộ Vinhomes Golden River 98m2 3PN | Full nội thất 12.5 tỷ BAO PHÍ THUẾ
Mã căn: VGR2015
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 119m2 3PN Full nội thất |  chuyển nhượng 15.5 tỷ không BP
Mã căn: VGR2014
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 101.4m2 3PN | chuyển nhượng 11.5 tỷ không bao phí
Mã căn: VGR2013
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 109m2 chuyển nhượng | 3PN-Full nội thất | 13 tỷ NET
Mã căn: VGR2012
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 46.7m2 chuyển nhượng | 1PN-Full nội thất | 4.65 tỷ bao phí thuế
Mã căn: VGR2011
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River | 68m2-2PN | Full nội thất | 7.5 tỷ bao phí thuế | thuê $1200/tháng BP
Mã căn: VGR2010
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River chuyển nhượng | 68.2m2-2PN | Full nội thất | 8.350 tỷ bao phí thuế
Mã căn: VGR2009
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 71.9m2 chuyển nhượng | 2PN Full nội thất | 7 tỷ bao thuế phí
Mã căn: VGR2008
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 74m2 chuyển nhượng | 2PN Full nội thất | 6.8 tỷ bao phí thuế
Mã căn: VGR2007
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 121.4m2 chuyển nhượng | 3PN nội thất cơ bản | 23.5 tỷ bao phí thuế
Mã căn: VGR2006
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 46.7m2 chuyển nhượng | 1PN nội thất cơ bản | 5.5 tỷ NET
Mã căn: VGR2005
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Căn hộ Vinhomes Golden River 83m2 chuyển nhượng | 2PN full nội thất | View sông | 10 tỷ bao phí
Mã căn: VGR2004
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh