Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2023, đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo dự thảo nghị quyết vừa được Bộ Tư pháp công bố, Chính phủ đề xuất cho phép hai luật này có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường. Đồng thời, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, công khai, minh bạch.

Hơn nữa, việc hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng cũng nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ 1/7.

Tăng nguồn cung cho thị trường

Chia sẻ với PV. VietNamNet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, đánh giá, nếu các luật được thực thi sớm sẽ có tác động tích cực tới thị trường bất động sản; thời điểm thị trường phục hồi, khởi sắc sẽ sớm hơn. 

“Bản thân các doanh nghiệp cũng rất đón chờ. Vấn đề định giá đất, thuế đất đang tạm ngưng để đợi luật… nhiều dự án đang chờ. Vì thế, khi luật mới hiệu lực sẽ có hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế đất, ngay lập tức sẽ tác động đến nguồn cung của thị trường, dần được cải thiện.