Tại thị xã Chơn Thành, Công ty Đấu giá hợp danh Luật Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Chơn Thành sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 46 lô đất (cụm LK-5) vào sáng 3/6.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi tại khu phố 6, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành. Đây là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Chơn Thành.

46 lô đất đều là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô từ 125-251,13 m2/lô. 

Đơn giá từ hơn 16,9 triệu đến trên 30,2 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm từng lô đất từ hơn 2,1 tỷ đồng đến hơn 6,1 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm 46 lô đất là hơn 135,9 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm của tài sản.