Liên quan đến công tác tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện bước đầu. 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, từ cuối năm 2022 đến nay, việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, dự án bất động sản gần như trở thành công việc thường xuyên của Thành phố. Hầu như tuần nào cũng đều có lịch họp chuyên đề về đất đai, quy hoạch, bất động sản

Sau khi kiện toàn, đến nay, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đã tổ chức 4 phiên họp. 

Ngoài tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý chung và từng dự án, Tổ công tác đã có giải pháp phối hợp liên ngành để xử lý những khó khăn khác nhau cho các dự án thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. 

Trên cơ sở tổng hợp 189 kiến nghị của 148 dự án từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành giải quyết 43 kiến nghị của 39 dự án. 

Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tháo gỡ 71 kiến nghị về thủ tục đầu tư xây dựng của 48 dự án và 30 kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 30 dự án.